Poolstreken en gebieden

De poolstreken maken het hardste leefgebieden op aarde

Op aarde het hardste is de zuidpool en de noordpool

Dat hier toch vogels kunnen leven is het gevolg van hun verbazing wekkend grote aan passing vermogen. Omdat  de hevige koud in de winter maanden het hardste gebied op aarde is. Maar in de zomer maanden is er een korte explosie van leven. Omdat talloze organismen voor activiteiten maar enkele maanden in beslag nemen op de poolstreken.

Omdat de poolstreken het grootste deel het jaar droog en onvruchtbaar zij  als de woestijn.  De Noordpool gebied is door land  om ringde door de oceaan. Het meeste opmerkelijke is dat het organismen.  Vooral van het land zich hebben aangepaste aan  de ruwe wereld van de poolstreek.

poolstreken

Anderzijds is Zuidpool gebied onder ijs begraven continent. Maar vooral met plaatselijke ijs kap van enkele kilometers dikte bereiken. Maar de Zuidpool gebied continent is leven loos.  Dus het leven speelt zich vrij wel geheel in zee af.

De poolstreken een woestijnen van ijs

De poolgebieden zijn pure droogte gebieden hier valt minder sneeuw dan regen in de Sahara.  Bovendien is nergens op aarde de afwisseling van licht en donker zo ingrijpend. Als dus de permanente winter nacht wordt afgelost door de eindeloze dag van de zomer.

De bijten de koude bereikt in de winter min 80°C. Vooral de snerpende winden maken de koude nog in dringender. De beide polen hebben bovendien eigenlijk alleen de koud gemeen. De Noordpool Arctica is een met ijs bedekte oceaan.

Die dus om ringde door de randen van de continenten Noord-Amerika en Eurazië en Groenland. De Zuidpool Antarctica is daarentegen een met ijs bedekt continent. Die dus om ringde door zee en enkele afzonderlijke door de  wind geteisterde eilanden.

De kringlopen van de poolstreken

Beide pool kappen spelen een belangrijke rol bij de kringlopen in de damp kring en de oceanen. De zware massa’s van koude lucht boven elk pool gebied vormen permanente hoge druk gebieden.  Die zo het klimaat in de naburige zones gematigde beïnvloeden. Bovendien doe het smeltwater van de Antarctische ijskap ver koelen in de  ’s zomers de om ringen de zee af.  En voor al zorgt voor diepe koude zee stromingen die in noordelijk richting tot de evenaar reiken. Beide poolkappen bevatten reusachtige voor raden zoet water.

Het smeltwater van poolstreken

De ijskap is 4 kilometer dik op  antarctische poolgebied als die smelt. Zal voor al de zee spiegel over de gehele wereld ongeveer 80 meter stijgen. Een verhoging van de zomer temperatuur met één of twee graden zou de oogsten in grote gebieden vernietigen. Hoe wel de pool gebieden voor slechts enkele zeer gespecialiseerde organismen rechtstreeks van belang zijn.  Vormen zij een wezenlijke factor voor het klimaat op aarde. Hier door beïnvloeden zij in direct alle levende wezens.

Leefgebieden in de poolstreken

De gemiddelde zomer temperaturen reiken in de pool gebieden afhankelijk van de plek tot hooguit 10°C.  De gespecialiseerde organismen leven in het Noordpool gebieden en  bevinden deze zones zich meestal op land. Vooral landorganismen is rijkere fauna bezit dan Antarctica. Beide poolstreken bezitten een eenvoudige structuur.

Bomen komen er niet voor en de planten zijn klein en laag. Om beter beschermd te zijn tegen de zware stormen. Zij weten aan de ondiepe bodem de weinige voedingsstoffen te ontfutselen. Gebrek aan voedingsstoffen en een uiterst korte groei periode in extreme gevallen. Daardoor is nauwelijks meer dan twee maanden beperken de productiviteit even sterk als in de woestijn.

Energiestromen aan de Noordpool

antarctica

In Arctische gebieden vindt de over dracht van energie in de voedsel. Dus de  ketens vrij wel geheel op het land plaats vind. Vooral in de ’s Zomers groeit er een rijke  lage  planten groei. Daar naast grote populaties poolhaas en lemmingen grote trekkende herbivoren zo als kariboe en rendier die er van leven. De kleine zoogdieren die op de grond foeragerende vogels als sneeuwhoenders (Lagopidae) vormen het voedsel voor talloze predatoren. Op de grond en in de lucht. Jagers en bejaagden zijn aan gepast aan het pool klimaat.  Die dus hun  vacht verwisselen van warm bruine zomer kleuren voor sneeuw wit in de winter zo als de:

 • sneeuwhoenders
 • vossen
 • hazen
 • hermelijnen
 1.  Lage vegatatie
 2.  Sneeuwhoen
 3.  Lemming
 4. Poolhaas
 5. Hermelijn
 6.  Poolvos
 7.  Wolf
 8.  Giervalk
 9.  Slechtvalk
 10.  Sneeuwuil
 11.  Ruigpootbuizerd
 12.  Kleinste jager

Energiestromen in Antarctica

Het zuidelijke continent kent geen echt land leven. De zee honden en pinguïns die planten zich ’s zomers voort langs de kusten. Maar de belangrijkste voedsel ketens bevinden zich in zee. De voedsel productie van het fytoplankton wordt gegeten door het zoöplankton. Waar onder kril en belandt via vissen en pijlinktvissen bij pinguïns en hogere predatoren. Een andere voedsel keten is gebaseerd op het organische afval dat naar de zeebodem zinkt.  Waar het een voedsel bron vormt voor wormen. De schelp dieren en krabben. Waar van sommige weer door zeehonden worden gegeten.

 1. Fytoplankton
 2. Zoöplankton
 3. Kril
 4. Duikstormvogel
 5. Antarctische slijmvis
 6. Pijlinktvis
 7. Ezelspinguïn
 8. Keizerspinguïn
 9. Zeeluipaard
 10.  Orca
 11.  Organisch afval
 12.  Afvaleters

Antarctische voedselketens beginnen

De begin van voedsel ketens is de met algen. Dat onder het ijs zit maar eindigen bij walvissen. Maar ook bij zeehonden en zeevogels. Daar tussen in zit het kril. En kleine plankton vormen kreeft van het geslacht (Euphasia betekend de Latijnse naam).  Maar al die zwermen van kolossale om vang vormt. Bovendien  zijn er bij na alleen meer dan 12 miljoen ton warm bloedige dieren voedt. In Arctica wordt de rol van het kril over genomen door een vis soort. Zo als  de pool kabeljauw (betekend Latijnse naam Boreoga­dus saida). Die vooral de walvissen en zeehonden en zeevogels tot voedsel dient. Het over leven van beide polaire ecosystemen van poolstreken. Is van het wel en wee van deze twee soorten afhankelijk.

Vijanden poolstreken en Veilig­heidsmaat regelen

Als gevolg van ijsberen en  poolvossen en wolven dwingen arctische vogels tot strenge veiligheid maat regelen. De zee vogels van deze streken nestelen. Daar om op steile ontoegankelijke rots klippen of op geïsoleerde eilanden. Antarctica is daarentegen een reusachtig eiland. Dat door zee en ijs langdurig af gesneden was van op land levende zoogdieren. Er leven geen beren en vossen of wolven. Hier leven de vijanden van de vogels in de zee. Dat zijn de zeeluipaarden en orka’s. Maar ook in de lucht is de gedaante van jagers die duik vluchten uit voeren.  Die vooral een poging tot eieren en jongen van andere vogels buit te maken. Daar door broeden antarctische zeevogels op vlakke kusten. Zo kunnen pinguïns het zich zelfs veroorloven om niet te kunnen vliegen.

Vervuilen van de poolstreken

In het Arctische gebied liggen grote olie voor raden. Die alleen met groot gevaar voor het milieu. Maar ook het vogel leven geëxploiteerd kunnen worden. Uit pompen en tankers gemorste olie dreigt zeeën en kusten te vervuilen. Bijzondere ecologische en technische problemen ontstaan als de permafrost op bodem dat weg dooit. Maar het leven rond de polen is zeer gevoelig voor storingen.  Vooral onder de barre omstandigheden kunnen maar weinig. Omdat uit sluitend om goed aan gepaste levens vormen die bestaan. Dat geldt ook voor de micro-organismen die afval afbreken. Bovendien met de afvalbergen waar we  geen raad weten. Het opdringen van de mens dreigt het Noordpoolgebied in een bevroren vuilnisbelt te veranderen.

Continent Antarctica vrijwel geen mensen kwamen

De Arctische en Subarctische zeeën worden in toenemende mate over bevist. Nu al komen jaarlijks duizenden zeevogels om in de netten van de zalmvisserij. In Antarctica zijn de aan tallen walvissen drastisch achter uit gegaan. De reusachtige hoeveelheid krill dient tegenwoordig groeien de aan tallen van pinguïns en zeehonden. Die dus  voor een deel de plaats van de verdwenen walvissen in nemen tot voedsel. Vooral nog groter gevaar voor de Antarctische dierenwereld is de eeuwen lange walvisvangst. Omdat de krill in grootte maat door walvis als voedsel dient. Tot nu toe heeft het continent Antarctica waar miljoenen jaren vrijwel geen mensen kwamen. De huidige tijd redelijk goed door staan.

Advertenties