Insecten

insecten

De insecten vormen zeker de grootste groep van de artropoden. Er zijn meer soorten insecten. Dan alle overige dieren tezamen.

Maar niemand weet precies hoe veel soorten insecten er zijn. Maar ongeveer een miljoen zijn reeds bekend. Terwijl elk jaar weer honderden nieuwe worden ontdekt.

Insecten kenmerken

insecten Myriapoda

De insect hebben de gewone kenmerken van de artropoden. Dan dus namelijk gelede poten en ook gesegmenteerde lichamen hebben. Deze bestaan uit drie hoofd delen. Even eens de kop en ook het borststuk (thorax) en het achterlijf (abdomen). Op de kop bevinden zich twee antennen of wel voel sprieten. Die voor al door het insect worden benut om te ruiken. Maar daar bij vinden van de weg door middel van ‘tasten‘. Het borst stuk is uit gerust met drie paar poten. En van daar dus de alternatieve naam Hexapoda. Dat opmerkelijke betekent zes poten.

Insecten de vleugels

Tevens draagt de thorax bij de meeste insecten één of twee paar vleugels. Deze vleugels zijn het beste kenmerk om de insect te onder scheiden van de overige artropoden. Maar er is niet één dat. In feite zelfs geen ongewerveld dier is. Dat vleugels heeft. Maar dat wil niet zeggen dat alle insect vleugels hebben.

Insecten geen vleugels

Veel primitieve soorten. Zo als het zilvervisje. Die hebben nooit vleugels gehad. En ook luizen maar ook vlooien hebben ze tijdens hun evolutie verloren. Het achter lijf heeft nooit echte lede maten. Maar hoe wel er zijn met staarten of tangetjes. Veel al hebben deze iets te maken met de paring of wel met het leggen van eieren.

Jongen

Maar de jonge insecten echter zijn véél lastiger te onderscheiden van andere artropoden en zelfs van bepaalde wormen. Zij hebben nimmer volledig ontwikkelde vleugels en vaak hebben ze meer dan drie paar poten of in het geheel geen. Jonge insect onder gaan vrij wel allemaal een ingewikkelde gedaan te verwisseling. Die metamorfose wordt genoemd. Alvorens zij volwassen zijn.

De insecten een miljoen bekende soorten

Is bovendien de grootste groep van alle dieren. Terwijl er een miljoen insecten beschreven zijn.

Insect en leven

De insect danken hun. Vooral enorme aan tallen. En gedeeltelijk aan hun geringe grootte. Die ze in staat stelt in hoekjes en gaatjes te leven. Die ongeschikt zijn voor grotere dieren en gedeeltelijk aan hun buiten gewoon aan passing vermogen. In de zee leven weinig insecten maar overigens hebben ze zich aan vrij wel elke habitat aan gepast. En er zijn maar weinig stoffen. Maar het zij plantaardig of wel dierlijk. Die niet door het een of ander insect worden gegeten.

Voedsel

Een paar voorbeelden zijn bloed en nectar en ook hout maar ook mest ook wel wol en bladeren en zwammen. Dergelijk verschillend voedsel vraagt uiteraard om geheel verschillende voeding wijzen en daar om zien we bij insect allerlei verschillende mond delen. Terwijl de Kevers en ook sprinkhanen hebben sterke kaken om te bijten. Van daar dus dat steekmuggen en bladluizen hebben injectie naalden. Bovendien de vlinders zijn in het bezit van een rol tong. Ze zuigen als door een rietje. En de kamer vliegen hebben sponzen hun eten op.

Orde insectenwereld

De insecten wereld is verdeeld in ongeveer 30 orden. De meeste hebben een naam. Die vooral betrekking heeft op de vleugels. En bovendien eindigt op ptera. Dat het Griekse woord voor vleugels is. Wij hebben de Diptera twee vliesvleugeligen insect. De Lepidoptera vlinders met schub vliesvleugeligen insect.

Hoe leeft de insect

Kijk hoe insecten kruipen en ook het vliegen en tegen muren op lopen. Zelfs leer hoe je insect van een spin kunt onder scheiden. Kijk en lees hoe een bij op bloemen stuif meel verzamelt. Maar ontdekt ook waar een colonne mieren heen gaat. Bovendien is het een leerzame web site vol wetenswaardigheden. Maar ook voor de jonge lezers. Hoe je de natuur en de wereld om je heen kunt observeren.

Primitieve vleugelloze insecten

De apterygoten de orde Apterygota vormen de meest primitieve insecten groep. Die ongeveer 2500 soorten telt. Die neemt aan dat ze nooit vleugels hebben gehad. Zo wel in hun gehele ontwikkeling geschiedenis. De groep telt vier orden. Maar nauw verwant zijn ze niet. Verreweg het bekendst is het zilver visje maar ook wel de suiker gast. Hij behoort tot de orde Thysanura. Die hun naam ontlenen aan de drie lange gelede. Die zijn eveneens draadvormige maar ook staart draden.

Het lichaam is bedekt met zilver kleurige schubjes. Die los laten zo dra men ze aan raakt. Het zilvervisje leeft in de huizen. En heeft een voor lief de voor alles wat zet meel bevat. Zo als diverse plak middelen en stijfsel.

De orde Diplura bevat een aan tal kleine in de grond leven de diertjes. Die op het zilvervisje lijken. Maar slechts twee staart draden hebben. De orde Protura telt nog kleinere in de grond leven de wezentjes. Veel al kleiner dan 2 mm en zonder antennen.

Spring staarten horen tot de orde Collembola. En zijn kleine diertjes die in de grond of wel tussen blad af val leven. Zij danken hun naam aan een uniek mechanisme onder het achter lijf. Zo als een spring vork. Die door ontspanning van een sterke veer. Als gevolg het diertje in staat stelt sprongen van tien tallen malen zijn eigen lengte te maken. Je kent zo’n 1500 soorten.

DE TRACHEATA

Dit sub phylum om vat twee klassen arthropoden. En ook de Myriapoda en de Insecten. Hun voornaamste kenmerk is dat. Ze volkomen aan gepast aan het leven op de aarde. Terwijl ademen door middel van de tracheeën. Omdat een in gewikkeld stelsel van buisjes zijn. Waar door de zuurstof uit de lucht halen. Over het hele organisme tot op het niveau van de cellen wordt verdeeld.

De Myriapoda

Eveneens minder geëvolueerd dan de insecten worden deze uit tal loze segmenten. Die bestaan de langwerpige dieren zijn. Zo als gemeenlijk de duizendpoten genoemd. Hoe wel hun aan tal poten natuurlijk lager ligt. Maar varieert tussen acht en 250 poten van het dier. Er zijn ten minste
10.000 soorten bekend. Maar in de moeilijk toegankelijke tropen gebieden. Leven en huizen er heel wat meer insecten.

Eerst onder klassen de Diplopoda (Miljoenpoten). Bij de welke elk segment twee paar poten draagt. Die als verdediging sloffen af scheiden die soms heel giftig zijn.

Twee onder klassen de Chilopoda (Duizendpoten). Die zijn robuuster en met segmenten die maar een paar palen bezitten. De mond is versterkt door een paar kaak lobben. Waar van de klauwen met gif klieren zijn verbonden. De beet van de grote tot wel 30 cm lange. Maar de tropische duizendpoten is ontzettend pijnlijk. En dus voor de mens zelfs gevaarlijk.

De insecten

Dit is de tal rijkste klasse uit het dieren rijk. Er zijn ongeveer 800.000 soorten bekend. En naar het schijnt blijven er nog heel wat andere te bestuderen. Alleen al de orde der Coleoptera (Kevers) telt 300.000 soorten! Zeer algemene kenmerken zijn een paar antennen. Bovendien zeer subtiele tasten. En vooral reuk organen. Die zijn vooral geperfectioneerde mond delen van hel likkend. Maar ook stekend of wel malend type. Drie paar poten. De thorax of wel lichaam borstkas. Of wel de Gehele beuk abdomen door een vernauwing gescheiden.

Twee onder klassen de Apterygota. Die verdeeld zijn in vier primitieve gevleugelde insecten. waar van orden van de Pterygoten. Al de overige. En de zogenaamd gevleugelde insecten. En zelfs In dien sommige er van. Als gevolge van bepaalde regressieve evoluties.

Die zijn dus vleugel loos zijn. Zo als bijvoorbeeld vlooien en luizen. Ten slotte worden de Plerygola in twee groepen onder verdeeld. De Hemimetabola die heeft 15 orden. Die een onvolledige metamorfose onder gaan. En waar bij de larven van vervelling tot vervelling onder gaan. Bij elke stap steeds dichter het volwassen voor komen benaderen. De Holomelabola waar van 9 orden. Bij de welke de voleindigen metamorfose nog een pop stadium om vat.

De Insecten orde

insecten-Myriapoda Myriapoda
Diplopoda: glomeris (oprolIers). julus Chilopoda: geophila. lilobia. scalopendra. scutigera
insecten-Apterygota Apterygota
Collembola. diplura. prolura. thysanura
insecten-Ephemeroptera Ephemeroptera
eendagsvliegen
insecten-DiClyoptera Diclyoptera
kakkerlakken. bidsprinkhanen
insecten- Plecoptera Plecoptera
steenvliegen. parelvliegen
insecten-Isoptera Isoptera
termieten
insecten-Embioptera Embioptera
Embia
insecten-Oermaptera Oermaptera
oorwormen
insecten-Notoptera Notoptera
grylloblaltoidea